2 prosinec

Pohár předsedy ČsOL ve střelbě z velkorážní pistole

MístoBrno, Kotlážská 51a - střelnice Trigger Service
Datum a čas02.12. - 03.12.2016

Pohár předsedy ČsOL 
ve střelbě z velkorážní pistole

 

Organizátor: Československá obec legionářská ve spolupráci s Trigger Service Brno

Místo: Střelnice Trigger Service, Kotlářská 51a, 602 00 Brno, www.triggerbrno.cz

Termín: pátek 2. prosince a sobota 3. prosince 2016

Čas: 8:00 – 15:00

 

ZÁVAZNÝ TERMÍN ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE DO ČTVRTKU 24. listopadu 2016. DO PŘIHLÁŠKY JE NUTNO UVÉST ČÍSLO PRŮKAZU ČLENA ČsOL, PŘI PREZENCI PŘEDLOŽIT TENTO PRŮKAZ.

 

PROPOZICE

 

Ubytování: Vojenská ubytovna (bude upřesněno podle přihlášených družstev) z 2. na 3. 12. 2016 – hradí ČsOL. V případě zájmu o ubytování vyznačte na přihlášce.

Cestovné: Hradí se plné jízdné pro jednu osobu vlak, bus oproti jízdence tam i zpět. V případě použití osobního auta se proplácí za předpokladu:

a) jedno auto na družstvo
b) řidič předloží u prezence platný velký technický průkaz motorového vozidla pro dané vozidlo a platnou zelenou kartu
c) cestovní náhrady budou proplaceny podle ujetých km
d) číslo běžného účtu k zaslání požadovaných finančních prostředků
e) při prezenci budou předloženy požadované doklady, finanční plnění bude zasláno prostřednictvím účtu

Stravné: Každý si hradí ve své režii.

Střelecký průkaz: Není nutný, závodů se může zúčastnit dospělá osoba starší 18 let.

Kategorie: Muži, Ženy, Družstva. Každý střílí za jednotlivce, výsledky družstva se sčítají dle výsledků jednotlivců zapsaných v družstvu při prezenci.