9 září

Pøipomínky paraskupiny PLATINUM-PEWTER

MístoPardubice / Èejkovice-Mýtka / Javorné / Ležáky
Datum a čas09.09.2022 10:00 - 17:00

V pátek 9. 9. 2022 vyjede od NKP Zámeèku Pardbubièky kolona vojenských historických vozidel po stopách paradesantní skupiny PLATINUM-PEWTER za úèasti klubù vojenské historie a Krajského vojenského velitelství Pardubice k uctìní poamátky èeskoslovenských parašutistù.