27 srpen

Pouová Pecka 2022

MístoPecka
Datum a čas27.08.2022 10:00 - 17:00

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-08-26_-_Pouová_Pecka_2022.jpg

 

https://www.facebook.com/events/609354830904451/

 

V rámci tradièní akce Pouová Pecka bude mít svùj rozšíøený program Muzeum legionáøù Peckovska s interkativní prezentací èeskoslovenských legií. 

 

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-08-27_-_Pecka.jpg