18 duben

Přednáška „Český antisemitismus za první a druhé republiky“

MístoČeské Budějovice, Lidická třída 1 - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Datum a čas19:00

www.facebook.com/events/2191496481238467/

V den 81. výročí transportu AKB, kterým bylo v roce 1942 násilně deportováno na 910 židovských obyvatel Budějovicka, se koná přednáška spisovatele a žurnalisty Adama Drdy. Adam Drda se dlouhodobě zabývá tématem židovství a holokaustu. Vedl stovky rozhovorů s přeživšími a publikoval na tato témata mnoho knih a článků.

Téma antisemitismu v prvorepublikovém Československu a za tzv. druhé republiky není ve veřejném prostoru příliš akcentované. O to je však možná zajímavější podívat se jaký byl před druhou světovou válkou poměr československých elit a běžných občanů k židovské menšině. Jak se o této části obyvatel Československa většinově hovořilo v tehdejších médiích, případně zda a jakou roli hrály tyto vztahy i po vzniku Protektorátu v nacistické perzekuci židovských obyvatel a jak se k těmto omezením veřejnost vyjadřovala a jaký postoj k nim zaujímala.

Vstupné na přednášku 150 Kč, předprodej vstupenek na portálu GoOUT.