15 květen

Přednáška „Čs. legie ve zkušenosti roztockého starosty Bedřicha Jaurise“

MístoRoztoky, Zámek 1 - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Datum a čas18:00

První přednáška z přednáškového cyklu V TĚŽKÝCH DOBÁCH. Příběhy roztockých občanů v první polovině 20. století:

Čs. legie ve zkušenosti roztockého starosty Bedřicha Jaurise

Přednáší přednáší archivář muzea Bc. Tomáš Drábek.

Mezi nejvýznamnější roztocké osobnosti první poloviny 20. století patří bezpochyby Bedřich Jauris. Železniční úředník, který si jako dobrovolec čs. legie v Rusku vysloužil hodnost kapitána technické služby, se přitom podílel především na zajišťování železniční dopravy legionářů po Transsibiřské magistrále. Po návratu domů do Roztok se stal předsedou místní jednoty Československé obce legionářské a později i roztockým starostou. Přednáška přinese popis zapojení Bedřicha Jaurise do prvního odboje v kontextu dějin čs. legie v Rusku. Přiblíží i jeho meziválečnou spolkovou i politickou činnost v Roztokách.

Přednáškový cyklus V těžkých dobách, který bude v muzeu probíhat po následující měsíce, přiblíží vybrané kapitoly z života obyvatel Roztok a Žalova v dramatické první polovině 20. století. Přeneste se s námi do minulosti a připomeňte si období první republiky, nacistické okupace a mnohé další. Pozvání přijali i historikové z Vojenského historického ústavu a Muzea československých legií.

Přednášky se budou konat vždy první středu v měsíci (s výjimkou května) od 18:00 v Historickém sále zámku. Jednotné vstupné činí 30 Kč.