22 leden

Přednáška Internační tábory v Protektorátu Čechy a Morava

MístoPraha, Mariánské náměstí 1/98 - Městská knihovna v Praze
Datum a čas22.01.2019 17:00 - 18:30

Pokračování přednáškového cyklu KAPITOLY Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKA na jaře 2019 proběhne v podání Jiřího Padevěta

Během nacistické okupace vznikaly jak v odtrženém pohraničí, tak na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava různé typy táborů, ve kterých byli shromažďováni političtí odpůrci nacistů, odbojáři a jejich příbuzní, čeští a moravští Židé a Romové a další skupiny obyvatel, které měly být z různých důvodů izolovány od ostatní populace. Tábory byly zřizovány jak nacistickou správou, tak správou protektorátní a vyskytovaly se v širokém spektru od poboček nacistických koncentračních táborů, patřících do systému koncentračních táborů SS, až po pracovní tábory, zřizované protektorátní vládou.

Přednáší spisovatel, knihkupec a nakladatel Jiří Padevět (1966). Autor řady bestselerů, např. za knihu Průvodce protektorátní Prahou získal cenu Magnesia Litera, jehož podání moderních dějin lze charakterizovat jako paměť konkrétních míst, ulic, nároží a domů. Stream.cz točí podle jeho vyprávění pořad Krvavá léta.

 

facebook