3 květen

Přednáška „Nadregionální význam Náchoda za druhé světové války – nové poznatky“

MístoNáchod, Masarykovo náměstí 1