14 červen

Přednáška Osud příslušníků Finanční stráže, popravených ve Spáleném lese

MístoKlatovy IV, Hostašova 1 - Vlastivědné muzeum dr. Hostaše
Datum a čas14.06.2022 17:00 - 18:30

V rámci doprovodného programu k výstavě Spálený les 1942 v Klatovech a k připomenutí 80. výročí heydrihiády, pořádá Společnost pro moderní dějiny Klatovska přednášku kpt. Mgr. Tomáše Herajta Osud příslušníků Finanční stráže, popravených ve Spáleném lese, která se uskuteční v úterý 14. 6. 2022 od 17:00 v přednáškovém sále Vlastivědného muzea dr. Hostaše.