7 červen

Přednáška Osudy ostatků popravených ze Spáleného lesa

MístoKlatovy IV, Hostašova 1 - Vlastivědné muzeum dr. Hostaše
Datum a čas07.06.2022 17:00 - 18:30

V rámci doprovodného programu k výstavě Spálený les 1942 v Klatovech a k připomenutí 80. výročí heydrihiády, pořádá Společnost pro moderní dějiny Klatovska přednášku Mgr. Lukáše Kopeckého Osudy ostatků popravených ze Spáleného lesa, která se uskuteční v úterý 7. 6. 2022 od 17:00 v přednáškovém sále Vlastivědného muzea dr. Hostaše.