2 listopad

Přednáška Osudy zvonů volyňského vikariátu za 1. světové války

MístoStrakonice, Strakonický hrad - společenský sál Šmidingerovy knihovny
Datum a čas02.11.2017 17:00

Osudy zvonů volyňského vikariátu za 1. světové války

Zvony, duše každé farnosti

Termín: 2. 11. 2017

Čas: 17:00

Místo konání: Společenský sál Šmidingerovy knihovny (areál strakonického hradu)

Vstupné: 20/10 Kč, členové spolku zdarma

Přednášející: Mgr. et Mgr. Libor Staněk

Přednáška „Osudy zvonů volyňského vikariátu za 1. světové války“ představí osudy zvonů volyňského vikariátu během neklidného dvacátého století se zaměřením na 1. světovou válku. Mgr. Libor Staněk rozdělí přednášku do čtyř částí. V první části vymezí pojem volyňský vikariát a nastíní přehled zvonů, které se nacházely na jednotlivých kostelních budovách. Ve druhé části se bude zabývat osudy zvonů za 1. světové války a aktem jejich rekvizice. Ve třetí části popíše snahu jednotlivých farností o pořízení zvonů nových. A v závěrečné části pak nastíní jejich další osudy s příchodem nového válečného konfliktu.

Přednášející Mgr. et Mgr. Libor Staněk, vrchní referent ve Státním okresním archivu Strakonice, vystudoval archivnictví na Filozofické fakultě a učitelský obor Dějepis – Německý jazyk pro střední školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době studuje doktorský obor Pomocné vědy historické. Jeho hlavním badatelským zájmem jsou dějiny a vývoj nižších složek církevní správy, zejména pak volyňského vikariátu.

 

2017-11-02