15 květen

Přednáška „Osvobození Terezína a role MUDr. Karla Rašky“

MístoLitoměřice, Mírové náměstí 153/26 - Knihovna K. H. Máchy
Datum a čas17:30

www.facebook.com/events/1638636726949139

Konec války a radost z osvobození v Terezíně zkomplikovala epidemie skvrnitého tyfu, která se ještě před osvobozením začala šířit v obou terezínských pevnostech. Skvrnitý tyfus do Terezína zavlekli vězni z evakuačních transportů a pochodů smrti, kteří přicházeli do Terezína od poloviny dubna 1945. Česká národní rada vyslala do Terezína tým lékařů a sester pod vedením MUDr. Karla Rašky. Tato tzv. Česká pomocná akce dorazila k branám terezínské Malé pevnosti ještě před osvobozením tábora a ihned se ujala plnění svého úkolu – dostat pod kontrolu epidemii skvrnitého tyfu, zabránit rozšíření infekce mimo Terezín a dohlédnout na repatriaci přeživších vězňů.

Přednáška Radany Rutové „Osvobození Terezína a role MUDr. Karla Rašky“ se uskuteční ve středu 15. května 2024 od 17:30 v Knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.