17 květen

Přednáška Profesor Josef Hříbek. Vědecká cesta majora čs. legií na Rusi při návratu do osvobozené vlasti

MístoTábor, Žižkovo náměstí 1 - Stará táborská radnice (Gotická síň)
Datum a čas17.05.2018 17:00

2018-05-17

 

Profesor Josef Hříbek pocházel z Prahy. Po studiích vyučoval na středních školách chemii, matematiku a zeměpis. Během 1. světové války bojoval na ruské frontě, kde se dostal do zajetí. V legiích působil jako velitel města Charbin. Na zpáteční cestě do Československa byl vyslán na vědeckou cestu, jejímž cílem byla střední Asie. Politické nepokoje nakonec majora Hříbka a jeho společníky zavedli do Persie a Mezopotámie. Cestopisný výklad doprovodí autentické fotografie.