31 květen

Přednáška Rozpad Rakousko-Uherska – dopad na Evropu, Čechy, region

MístoOstrava, Československých legií 22 - Centrum PANT
Datum a čas31.05.2018 16:00 - 17:30

V pořadí třetí veřejná přednáška z cyklus Osudové osmičky s názvem Rozpad Rakouska-Uherska – dopad na Evropu, Čechy, region. Profesor Aleš Zářický v ní rozkryje události, které bezprostředně předcházely vzniku ČSR. Zaměří se zejména na příčiny vypuknutí první světové války, s jakými ambicemi a předpoklady vcházely jednotlivé strany do válečného konfliktu. Nastíní průběh první velké války z pohledu utváření české, respektive československé státnosti. Přednese politické, hospodářské i společenské dopady v kontextu středoevropského prostoru, které s sebou válka a zánik monarchie přinesli. Posluchači mají možnost nahlédnout na události kolem roku 1918 v kontextu evropském i regionálním. Co znamenala první světová válka pro náš region a jak zánik monarchie ovlivnil například průmysl i složení obyvatel na Ostravsku?

 

facebook