5 červen

Přednáška „Roztočtí občané v rudé armádě v bojích ruské občanské války 1917-1920“

MístoRoztoky, Zámek 1 - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Datum a čas18:00

www.facebook.com/events/299415569889590

Druhá přednáška z přednáškového cyklu V TĚŽKÝCH DOBÁCH. Příběhy roztockých občanů v první polovině 20. století:

Roztočtí občané v rudé armádě v bojích ruské občanské války 1917-1920

Přednáší vojenský historik Mgr. Vlastimil Křišťan a archivář muzea Bc. Tomáš Drábek.

Obsazení Transsibiřské magistrály čs. legionáři roku 1918 představuje jedno z nejznámějších období našich moderních dějin. V jeho stínu ovšem zůstává, že legionáři nepředstavovali jediné Čechy a Slováky, kteří v rámci ruské občanské války stanuli se zbraní v ruce. Na straně rudých se totiž vytvořily oddíly čs. rudoarmějců. Ti se rozhodli vystoupit na obranu bolševické revoluce, a tak se následně střetli s čs. legionáři v „bratrovražedném“ boji. Mezi čs. rudoarmějci by přitom bylo možné najít přinejmenším i dva roztocké občany – Františka Jabulku a Josefa Matějku. O formování jednotek čs. rudoarmějců a jejich následném zapojení do bojů občanské války pojedná vojenský historik Mgr. Vlastimil Křišťan. Osudy konkrétních roztockých občanů, kteří do rudé armády dobrovolně vstoupili, přiblíží pracovník Středočeského muzea Tomáš Drábek.

Přednáškový cyklus V těžkých dobách, který bude v muzeu probíhat po následující měsíce, přiblíží vybrané kapitoly z života obyvatel Roztok a Žalova v dramatické první polovině 20. století. Přeneste se s námi do minulosti a připomeňte si období první republiky, nacistické okupace a mnohé další. Pozvání přijali i historikové z Vojenského historického ústavu a Muzea československých legií.

Přednášky se budou konat vždy první středu v měsíci (s výjimkou května) od 18:00 v Historickém sále zámku. Jednotné vstupné činí 30 Kč.