2 říjen

Přednáška „Roztočtí občané ve víru 2. světové války“

MístoRoztoky, Zámek 1 - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Datum a čas18:00

Čtvrtá přednáška z přednáškového cyklu V TĚŽKÝCH DOBÁCH. Příběhy roztockých občanů v první polovině 20. století:

Roztočtí občané ve víru 2. světové války

Přednáší historik Vojenského historického ústavu PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.

Přednáška pojedná o několika specifických tématech dějin Roztok během 2. světové války. Prvním z nich je účast roztockých občanů v domácím a zahraničním odboji. Pozornost by měla být věnována především těm, kteří účast v nich zaplatili životem. Druhé téma představuje dopad rasové perzekuce na obyvatele Roztok, tedy osud místní židovské komunity. Třetí část pojedná o německé menšině v Roztokách, roztockých občanech ve Wehrmachtu a Waffen-SS a českých kolaborantech. Závěr přednášky připomene samý konec války, tedy především transport smrti, Květnové povstání, obnovu čs. státnosti a vlnu poválečného násilí. Vše bude dokumentováno na případech konkrétních roztockých osobností.

Přednáškový cyklus V těžkých dobách, který bude v muzeu probíhat po následující měsíce, přiblíží vybrané kapitoly z života obyvatel Roztok a Žalova v dramatické první polovině 20. století. Přeneste se s námi do minulosti a připomeňte si období první republiky, nacistické okupace a mnohé další. Pozvání přijali i historikové z Vojenského historického ústavu a Muzea československých legií.

Přednášky se budou konat vždy první středu v měsíci (s výjimkou května) od 18:00 v Historickém sále zámku. Jednotné vstupné činí 30 Kč.