21 únor

Přednáška „Vzpomínky na TGM v Hradci Králové“

MístoHradec Králové, třída Karla IV. 13 - kavárna Artičok
Datum a čas17:00

www.facebook.com/events/667750555570900/

Přednášet o návštěvách TGM v Hradci Králové bude PhDr. Jaroslava Pospíšilová, která je odbornicí na novodobé dějiny a správkyní sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, se zaměřením na politické poměry a kulturu. Je autorkou mnoha odborných publikací a výstav.

PhDr. Jaroslava Pospíšilová je absolventkou Filozofické fakulty UJEP Brno, obor čeština-dějepis a v Muzeu východních Čech v Hradci Králové je zaměstnána od roku 1990. V letech 1997-1999 byla řešitelkou grantového projektu MK ČR Dokumentace osobností čs. legionářů z okresu Hradec Králové. V letech 2000-2014 zajišťovala účast muzea v projektu VISK 6 Memoriae Mundi Series Bohemica – Digitalizace hudebních rukopisů. Zpracovala a doplňuje databáze Čs. legionáři (okres HK), Oběti nacistické okupace 1939-1945 (okres HK), Události (okres HK) a Výstavy muzea (Hradec Králové).