15 září

Premiéra dokumentu Good Old Czechs a debata s režisérem

MístoPraha 10-Vršovice, Donská 168 - Kino Pilotù
Datum a čas15.09.2022 18:00 - 22:00

Premiéra filmu Good Old Czechs zakonèená debatou s režisérem snímku Tomášem Bojarem probìhne v kinì Pilotù 15. 9. 2022 od 18:00. Vstupenky: https://ticketware.eu/p/f07D

Pøíbìh èeských letcù RAF a jejich cesta z okupovaného Èeskoslovenska, pøes Francii, bitvu o Británii a východní frontu zpìt do osvobozené Prahy. Pøíbìh jedineèným zpùsobem vystavìný pouze na dobových archivních zábìrech skrze osobní zkušenost a vyprávìní obou letcù umožòuje divákùm prožít dìjinné události i chvíle váleèného života a vidìt je oèima obou hrdinù, jako by se odehrávaly tady a teï.

Èesko / Slovensko, 2022, 83
Režie: TomᚠBojar
Scénáø: TomᚠBojar, Marek Šindelka

 

https://www.facebook.com/events/6105769346119123/