26 říjen

Připomínka 104. výročí vzniku samostatného Československa v Šumperku

MístoŠumperk
Datum a čas10:00

Program

  • 10:00, nám. Jana Zajíce (u budovy PONTIS): Pietní setkání u pamětní desky pěšího pluku 13
  • 14:00, ul. 28. října (u MěK TGM Šumperk): Vzpomínkové setkání u památníku TGM
  • 19:00, DK Šumperk: Slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc

V dopoledních hodinách proběhne pietní setkání u pamětní desky vojáků pěšího pluku 13 v bývalých kasárnách, odpoledne pak vzpomínkové shromáždění u památníku T. G. Masaryka a ve večerních hodinách se uskuteční slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc.

Úderem desáté hodiny vedení města položí kytice k pamětní desce, která je umístěna na fasádě někdejšího velitelství šumperských kasáren (dnešní budově společnosti PONTIS) a jež je věnována vojákům pěšího pluku 13. Tato šumperská posádka bojovala s německými jednotkami v bitvě u Moravské Chrastové po mnichovských událostech v roce 1938. Čtyři příslušníci pluku tehdy v boji padli, přesto bitvu nakonec československá strana vyhrála. Československá obec legionářská ze Šumperka a okolí připravila výstavu dokumentů vážících se k pěšímu pluku 13 od 09:00 do 12:00 hod a propagaci tématu „Příprava občanů k obraně republiky“. Čestnou stráž u pamětní desky budou tvořit členové Aktivní zálohy Armády ČR.

Ve 14:00 hod. započne vzpomínkové setkání u památníku T. G. Masaryka v blízkosti stejnojmenné knihovny v ulici 28. října. Setkání proběhne k příležitosti 104. výročí založení samostatného československého státu. Čestnou stráž budou tvořit členové České obce sokolské a Junáku – českého skautu. O hudební doprovod se stejně jako při dopoledním setkání postará uskupení The Flash Brass.

Oslavy vyvrcholí slavnostním koncertem Moravské filharmonie Olomouc, dirigentem bude Zsolt Hamar, sólistou na housle Ivan Ženatý. Společně uvedou koncertní program, který nabídne dílo Jána Cikkera, Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Slavnostní večer pořádá město Šumperk ve spolupráci s Domem kultury Šumperk s podporou Olomouckého kraje. Vstupné na koncert je 150 Kč.