10 září

Projektové dny pro mládež k pøipomínce osobnosti Karla Knìze

MístoPardubice IV, U Zámeèku 549 - NKP Zámeèek Pardubièky
Datum a čas10.09. - 11.09.2022

V sobotu a v nedìli probìhnou na Zámeèku Pardubièky – Larischovì vile projektové dny pro mládež k pøipomínce osobnosti Karla Knìze.