19 květen

Rekonstrukce bitvy – Zlatoust 1918

MístoRumburk, Výletní ulice
Datum a čas19.5.2018 od 9:00

Když bolševici v březnu 1918 uzavřeli s Německem a Rakouskem mír, čtyřicetitisícový kontingent československých vojáků se sotva stačil evakuovat z Ukrajiny před rychle postupujícími Němci. Místo rychlého přesunu do Francie, kde měli posílit rozhodující bojiště 1. světové války, je ale čekalo většinou dlouhé čekání na transport do Vladivostoku, bezmoc a vztek nad tím, že do Německa proudí vlaky se zásobami a bývalými válečnými zajatci. Vzrůstající napětí mezi bolševiky a legionáři vyústilo z jedné strany v rozkaz velitele rudé armády Lva Trockého Čechoslováky odzbrojit a ty ozbrojené postřílet. Ze strany legionářů pak v rozhodnutí nebrat ohledy na plané sliby bolševiků a vlastní silou a pořádkem se co nejdříve dostat z Ruska.

Protože se jednotlivé transporty našich legionářů nacházeli osamoceně prakticky po celé Transibiřské magistrále od Penzy až po Vladivostok, měli být pro bolševické oddíly snadnou kořistí. Od 25. května 1918 tedy začali zákeřně napadat jednotlivé transporty. V Marianovce, v Irkutsku, ve Zlatoústu, zde všude byli Čechoslováci bez předchozího vyhlášení nepřátelství přepadeni rudými. Přestože bolševici měli často početní výhodu jak v mužstvu, tak v počtu zbraní a munice, našim legionářům šlo o holý život a tak se často i beze zbraní vrhali proti nepřátelům. Ač to zní neuvěřitelně, díky jejich morálce a odhodlání dokázaly bolševiky porazit a postupně propojovat oddělené transporty, až na konci srpna 1918 ovládly celou Transsibiřskou magistrálu od Volhy až po Vladivostok. Boje proti bolševikům zastavily přesun zajatců do Německa a Rakouska a historici odhadují, že zkrátili 1. světovou válku zhruba o několik měsíců. Z Čechoslováků, kteří neměli ani vlastní stát se tak stala jedna ze sil, která výrazně válku ovlivnila.

Rekonstrukcí bojů o železnici v Rumburku připomene Československá obec legionářská 100. výročí začátku bojů na magistrále. Hlavním tématem bude přepadení štábního vlaku 1. střeleckého pluku ve Zlatoustu, které proběhlo 27. května 1918. Rekonstrukce proběhne v rámci 100. výročí oslav Rumburské vzpoury.

Do bojové ukázky se zapojí stovka vojáků na straně legionářů a bolševiků, kteří svedou boj o průjezd Legiovlaku – repliku historické vlakové soupravy s parní lokomotivou.

Samotná bojová ukázka začne v sobotu 19. května již v 9:00 ve Výletní ulici v Rumburku v okolí železničního přejezdu směrem ke kopci Dymník.

Podrobný historický článek k událostem ve Zlatoustu najdete v článku: https://www.valka.cz/12133-Od-Celjabinskeho-incidentu-k-valce-se-sovetskou-vladou-1918

ZLATOUST A4

2018-05-12 - Rumburská vzpoury - Rumburk

2018-04-12 - Rumburská vzpoura - Nový Bor