20 září

Rota Nazdar

MístoPraha 8 - Libeň, Thomayerovy sady
Datum a čas20.09.2014 10:00 - 16:00

Rota Nazdar, Československá obec legionářská a Městská část Praha 8 pro vás připravily den plný československých legií a jejich prvorepublikových následovníků. Připomeneme sté výročí vzniku naší první dobrovolnické jednotky na západní frontě.

Mimo jiné uvidíte:
Pěší poločetu Roty Nazdar ve stejnokrojích a praporcem, jak bojovala u Arrasu v roce 1915;
Stejnokroje, výstroj a výzbroj příslušníků čs. legií na Rusi, v Itálii a Francii 1914 – 1918;
Výstavu Československé legie ve Francii 1914 – 1918
Stejnokroje, výstroj a výzbroj Hraničářského praporu 2 Roty Nazdar v období let 1920 – 1939;
Polní tábořiště československé branné moci doplněné expozicí zdravotnictva a obvazištěm raněných;
Tematické a střelecké ukázky kulometného, pěšího a spojovacího výcviku hraničářských praporů.

 

NAZDAR