4 květen

Seminář „Liberec v Říšské župě Sudety II“

MístoLiberec, Rumjancevova 1362/1 - Krajská vědecká knihovna v Liberci
Datum a čas17:00

Velký sál knihovny, 2. patro.

Druhý ročník odborného semináře představí veřejnosti další novinky z výzkumu událostí v Liberci a života jeho obyvatel za druhé světové války. Tematicky bude rozdělen do tří bloků, které se budou zabývat odbojovou činností, nacistickým represivním aparátem a v neposlední řadě poválečným stíháním válečných zločinců.

Příspěvky přednesou pracovníci Krajské vědecké knihovny v Liberci, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Jany Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.

I. blok

  • 17.00 – 17.30 Mgr. Jan Hnělička (KVKLI): Liberec a českoslovenští parašutisté

II. blok

  • 17.30 – 18.00 Mgr. Jan Vajskebr (ÚSTR): Liberecké gestapo
  • 18.30 – 19.00 Mgr. Eliška Poloprudská (UJEP): Jednotky SA v hlavním městě sudetské župy

III. blok

  • 19.00 – 19.30 Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D. (TUL): „Spravedlnost nebo odplata?“ Mimořádné lidové soudy v Liberci

Konání semináře bylo finančně podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu Připomínání historických událostí I. až II. světové války. Akce je součástí programu Vzpomínky na Den vítězství. Pořádá KVK v Liberci ve spolupráci s Československou obcí legionářskou Jednotou Liberec a Klubem vojenské historie Tobruk–Dunkerque.