22 listopad

Seminář pro pedagogy Rozhodování továrníka Pály

MístoLidice, Tokajická 152 - Památník Lidiceq
Datum a čas22.11.2021 09:00 - 11:00

Obsahem semináře jsou:

– rozhodovací procesy na pozadí dějin Lidic
– dramatická výchova v badatelsky orientované výuce

Jednodenní seminář má formu praktické dílny. Zaměřuje se na možnosti využití prvků dramatické výchovy v historicky orientovaných vzdělávacích předmětech, na práci s příběhem a jeho využití a také na vtažení účastníků do tématu na základě předložené faksimile. Učitelé dějepisu se seznámí s potenciálem využití metody a technik dramatické výchovy a spřízněných aktivizačních metod na konkrétní ukázce života a podloženého příběhu slánského továrníka Jaroslava Jana Pály. Důraz semináře je kladen na simulaci klíčových rozhodovacích okamžiků v lidském životě s přihlédnutím k morálním hlediskům. Tento princip lze využít do výuky. 

Lektor: Mgr., MgA. Iva Vachková, Ph.D. (pedagožka, lektorka kurzů dramatické výchovy pro učitele, seminářů hraní rolí v dějepisném vyučování, metodických kurzů pro učitele dějepisu, přednášející v oblasti regionálních dějin, didaktiky a metodiky dějepisu)

Seminář je akreditovaný MŠMT a je určen pro pedagogy II. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ.

Cena: 500,-Kč

Ubytování noc před seminářem je možné přímo v Lidické galerii.

V případě zájmu o seminář prosím kontaktujte Mgr. Kamilu Varaďovou na email varadova@lidice-memorial.cz, popř. na tel. +420 731 528 798, 312 253 702

 

https://www.facebook.com/events/475468487186165/