9 leden

SILVER A v paměti tří generací

MístoSezemice, Husova 790 - Sezemický dům (sál)
Datum a čas09.01.2018 14:00 - 17:45

Památník Lidice, Český svaz bojovníků za svobodu, 
Československá obec legionářská a Ing. Jana Bobošíková

 

za podpory Pardubického kraje, Statutárního města Pardubice
a Města Sezemice

 

Vás srdečně zvou

 

na desáté slavnostní setkání věnované výsadku SILVER A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách pod názvem

 

SILVER A v paměti tří generací

 

konané pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana
a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

 

Setkání proběhne v úterý 9. ledna 2018 od 15.30 hodin v sále u restaurace Sezemický dům, Husova 790, 533 04 Sezemice.

 

Tomuto setkání bude předcházet od 14.00 hodin kladení věnců na popravišti pardubického Zámečku, kam jste taktéž srdečně zváni.

 

Památník Lidice přijímá objednávky věnců a zajišťuje odvoz účastníků od Zámečku do sálu u restaurace Sezemický dům. Autobus bude přistaven před areálem Zámečku po skončení pietního aktu.

 

Rovněž bude zajištěn odvoz účastníků v 10.30 hodin z Kladna, přes Lidice, Prahu do Pardubic a zpět.

Účastníci mohou využít autobus, který bude vypraven po trase Skuteč náměstí 12:00, Chrudim Penny (autobus. zastávka) 12:45, Chrudim Borzna 12:50, Chrudim Městský park (autobus. zastávka) 12:55, Pardubice Zámeček 13:30.

 

V případě přijetí našeho pozvání prosíme potvrďte svoji účast do 15. 12. 2017 na tel. čísle 469 344 179, 739 335 734 nebo na e-mail lezaky@lezaky-memorial.cz, případně písemně na adresu Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice.

 

 

Program setkání SILVER A v paměti tří generací

9. ledna 2018

14:00-14:45        Položení věnců na popravišti pardubického Zámečku

                          Projev primátora Města Pardubice

14:50-15:15        Přesun autobusem do sálu u restaurace Sezemický dům

15:30-15:35        Přivítání účastníků ředitelkou Památníku Lidice

15:35-15:45        Vystoupení Ústřední hudby Armády České republiky

15:45-15:50        Úvodní slovo hejtmana Pardubického kraje

15:50-15:55        Slovo představitele Ministerstva kultury České republiky

15:55-16:00        Slovo velitele Posádkového velitelství Praha

16:00-16:05        Zdravice hostů

16:05-16:15        Vystoupení Ústřední hudby Armády České republiky

16:15-16:30        Příspěvek historika PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD.
                          na téma „Váleční zločinci“

16:30-16:40        Ukázka z připravované výstavy „Lidice a doba prezidenta
                          Osvoboditele“, přečte Josef Somr

16:45-17:00        Příspěvek Mgr. Jakuba Rychteckého

17:00-17:45        Prohlídka výstavy „Architektonická soutěž na Památník
                          Zámeček“

                          Volná diskuze

17:45                 Předpokládaní ukončení akce