12 listopad

Slavnostní odhalení pamětní desky čs. legionáři a četníkovi Josefu Arazimovi

MístoHradec Králové, náměstí 5. května 283/4 (Smíchovská restaurace)
Datum a čas12.11.2016 12:45

2016-11-12

 

 

ČESKOSLOVENSKÝ LEGIONÁŘ A ČETNÍK JOSEF ARAZIM

Josef Arazim se narodil dne 20. listopadu 1898 v obci Sedlčánky v politickém okrese Český Brod.

Na jaře roku 1916 byl odveden a dne 11. května téhož roku povolán k 10. pěšímu domobraneckému pluku v Mladé Boleslavi. Po měsíčním výcviku v Tyrolích odejel se svým plukem na Italskou frontu, kde byl v červnu 1917 přiotráven bojovým plynem. 26. července 1917 přeběhl do italského zajetí a již 5. října 1917 se přihlásil do československé zahraniční armády. Počátkem července 1918 byl střelec Josef Arazim odeslán frontu u Gardského jezera, Ferrary a Doss Alta. Po skončení války se zúčastnil osvobozování Slovenska a poté k 21. lednu 1921 byl demobilizován.

Dnem 1. srpna 1921 nastoupil coby četník na zkoušku svou dlouholetou službu v československých bezpečnostních sborech. Postupně prošel několika funkcemi a působišti v rámci Zemského četnického velitelství Čechy.

Po okupaci Československa působil jako velitel četnické stanice v Holicích a v roce 1943 jako „nespolehlivý“ legionář předčasně penzionován. 5. května 1945 se přihlásil na četnické stanici v Holicích do služby. Při odzbrojování ustupujících německých jednotek byl Němci 6. května zadržen a jen se štěstím unikl popravě. Již 10. května 1945 nastoupil službu prozatímního velitele četnické stanice v Albrechticích a ke konci června téhož roku byl převeden do nově vznikajícího Sboru národní bezpečnosti. Se zpětnou účinností od 28. 10. 1941 byl 26. října 1945 povýšen do hodnosti vrchního strážmistra SNB.

Dlaších deset let Josef Arazim sloužil na několika služebnách SNB v pohraničí a později především na Královéhradecku. Koncem listopadu byl v hodnosti staršiny přeložen do trvalé výslužby a jako „nespolehlivému legionáři a četníkovi“ mu byl jen s notnou dávkou štěstí přiznán odpočivný důchod. Do roku 1961 pracoval jako vrátný v Parku oddechu a kultury v Hradci Králové. Jelikož na podzim roku 1962 prodělal infarkt, ukončil pracovní poměr a začal pobírat od roku 1963 starobní důchod. Josef Arazim zemřel v Hradci Králové dne 14. listopadu 1975 ve věku nedožitých 77 let.

Za své působení v legiích byl Josef Arazim několikrát vyznamenán. V roce 1922 obdržel Revoluční medaili a Spojeneckou Medaili Vítězství a dále dvě Italské medaile: Fattiche di Guera v roce 1923 a Unita di Italia v roce 1927. Za činnost v době německé okupace byla Josefu Arazimovi dne 9. srpna 1949 udělena Pamětní medaile za věrnost a brannost Slovenska 1918 – 1938 a na konci roku 1949 obdržel Pamětní odznak Druhého národního odboje.

 

Zdroj:

Plk. JUDr. Michal Dlouhý: JEDEN Z MNOHA ČETNICKÝCH OSUDŮ – JOSEF ARAZIM