17 červen

Slavnostní odhalení pamětní desky Janu Bínovi

MístoNovosedly nad Nežárkou - Památník padlým a nezvěstným ve Světové válce
Datum a čas17.06.2017 10:15 - 11:15

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 

francouzskému legionáři a radistovi vysílačky protinacistické odbojové organizace obrana národa Janu Bínovi.

Novosedly nad Nežárkou, 17. červen 2017 od 10,30 hod.

  

10,15–10,25 – shromáždění účastníků před Památníkem padlým a nezvěstným ve Světové válce

10,30–10,35 – úvodní slovo moderátora, představení hostů a účastníků

10,35–10,40 – proslov předsedy jindřichohradecké jednoty ČsOL Karla Ludvíka o životních osudech Jana Bíny

10,40–10,45 – odhalení pamětní desky Janu Bínovi

10,45–11,00 – vystoupení dětí ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou

11,00–11,05 –  pokládání věnců a květin k pamětní desce

11,05–11,10 – minuta ticha za rodáka Jana Bínu a všechny padlé a nezvěstné občany      

                     – vojenská večerka

                     – státní hymna České republiky

11,10–11,15 – poděkování moderátora účastníkům pietního aktu

 

 


 

Jan Bína

Narozen 17. června 1897 v Novosedlech nad Nežárkou č. p. 94. Před první světovou válkou odešel do Spojených států amerických.

11. září 1917 vstoupil v St. Paul, hlavním městě státu Minnesota do Československých legií a již 25. ledna 1918 byl prezentován u  21. čs. střeleckého pluku ve Francii.

Jako radiotelegrafista prodělal bojové nasazení v Alsasku, Champagni a Ardenách.

Do vlasti se vrátil v hodnosti desátníka 9. ledna 1919 a v polovině roku 1920 požádal o přijetí za poddůstojníka z povolání.  Již za dva roky však odchází rotmistr Jan Bína na vlastní žádost do zálohy.

Poté začal působit jako radiotelegrafista při Státním ústavu meteorologickém, kde působil až do konce roku 1939.

V dubnu roku 1939 se aktivně zapojil do činnosti ilegální odbojové organizace Obrana národa, kde společně s majorem RNDr. Karlem Jedličkou a dalšími zaměstnanci Státního meteorologického ústavu RNDr. Karlem Miklendou a Karlem Kohoutem působil v rámci spojovací skupiny podplukovníka Štěpána Adlera.

Zpočátku bylo jeho úkolem oživit systém radiového spojení. Od října roku 1939 obsluhoval a udržoval v provozu radiovou stanici, se kterou ve prospěch Ústředního velitelství Obrany národa zabezpečoval spojení s Paříží a Londýnem a rovněž s jejími krajskými velitelstvími. Radiovou stanici v rámci utajení před nacisty postupně ukrýval na nejrůznějších místech v Praze a na některých tehdejších profesionálních meteorologických stanicích.

V té době se rovněž pokoušel o provádění odposlechu německých telefonních linek Berlín–Vídeň a Praha–Brno.

Dne 15. prosince 1939 byl zatčen a rozsudkem Lidového soudu v Berlíně byl, za přípravu násilného velezrádného odtrženi Protektorátu Čechy a Morava od německé říše, dne 2. prosince 1941 odsouzen k 15 letům těžkého žaláře.

Zemřel 24. října 1944 ve věznici Mírov.