10 listopad

Slavnostní pobožnost v předvečer Dne válečných veteránů

MístoPraha 1, Staroměstské náměstí 1101 - Kostel sv. Mikuláše
Datum a čas10.11.2021 17:00 - 19:00

Biskup pražský Církve československé husitské David Tonzar zve na slavnostní pobožnost konanou u příležitosti výročí konce Velké války a v předvečer Dne válečných veteránů v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, která se bude konat ve středu 10. 11. 2021 od 17 hodin. 

 

ODKAZ

 

Celé znění pozvánky: 

Vážené sestry, vážení bratři,

rok uplynul a blíží se čas, abychom si společně připomněli konec Velké války. Války, která změnila svět!

Máme za sebou již více než rok a půl života s covidovou pandemií. Bojujeme sice jiným způsobem, ale i tento boj nese s sebou smrt, vysílení, pláč, ale také život, pomoc druhému, lásku. Při tomto pandemickém boji slyšíme, že svět už nebude stejný, jako byl dřív. To slýchávali i naši předci, nespokojili se však s takovým konstatováním a po světové válce zahájili obnovu země, náboženskou a mravní obrodu národa Československého. Kam se vydáme jednou po pandemii my? Právě při takových duchovních shromážděních máme možnost se ztišit a zamyslet se nad našimi životy, poučit se ze života našich předků a nalézt dobrou cestu budoucnosti!

Moji milí, pozdravuji Vás tradičně v tento čas. Dovolte mi, abych Vás jako každý rok co nejsrdečněji pozval na slavnostní pobožnost, konanou u příležitosti konce Velké války a v předvečer Dne válečných veteránů v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, která se bude konat ve středu 10. listopadu 2021 od 17 hodin.

 V posledních čtyřech letech, byť v loňském i v letošním roce jen v omezené míře, si na různých místech Evropy připomínáme smrt i hrdinské činy našich předků. V Rusku, na Ukrajině, na Slovensku, ale i ve Francii či v Itálii nacházíme památníky a hroby našich legionářů, kteří položili život pro zrození státu, ve kterém dnes žijeme.

Den Válečných veteránů, slavený vždy k výročí konce 1. světové války, ukončené příměřím dne 11. 11. 1918, nám připomíná hodnoty, které se v současné době upozaďují – statečnost a ochotu k oběti pro druhého.

I tento rok vzpomínku věnujeme lidem, kteří zemřeli ve službě na různých misích Armády České republiky, či při plnění svých povinností ve službě druhému.

Tuto slavnost se vzpomínkou připravuje naše církev již po čtrnácté. Věříme, že touto cestou přispíváme k tomu, aby význam tohoto Dne docenila i širší česká veřejnost. Proto věnujeme Dnu válečných veteránů patřičnou pozornost, společně s představiteli našeho státu, veřejnosti, zástupců politického a společenského života, Armády ČR (i s vojenskými kaplany), Policie ČR, Čs. obce legionářské, Hasičského záchranného sboru, České obce sokolské, Společnosti M. R. Štefánika, Masarykovy společnosti, Společnosti Edvarda Beneše a dalších. Ekumenický rozměr slavnosti bude zabezpečen účastí zástupců Ekumenické rady církví v ČR.

Dnem válečných veteránů 11. 11. 2021 i letos připomeneme 72. výročí smrti člena Církve československé husitské MUC. Jana Opletala.

Vážené setry, vážení bratři, doufám, že mé pozvání na slavnost opětovně přijmete.

S úctou a s nadějí, že se uvidíme. S ohledem na pandemickou situaci v letošním roce se po proběhlé akci sejdeme k číši vína v horních prostorách Kostela sv. Mikuláše nebo se shromáždíme alespoň krátce před kostelem.

Mějte se v tomto čase dobře, nebo jak nejlépe to půjde!

Bůh Vás opatruj a posiluj!

Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D.
biskup pražský CČSH