13 červen

Střelecká soutěž

Datum a čas13.06.2015 08:00

Československá obec legionářská
Jednota Zlínský kraj
ve spolupráci se Sdružením válečných veteránů zlínského kraje
a za podpory ČsOL a Ministerstva obrany ČR

pořádá u příležitosti 70. výročí porážky Německa, ukončení II. světové války a osvobození Československa

STŘELECKOU SOUTĚŽ

členů Československé obce legionářské, Sdružení válečných veteránů a jejich rodinných příslušníků

Termín: 13. června 2014 od 8,00 hodin

Místo: střelnice na Hvězdě u Těšnovic – bývalá vojenská střelnice
(při příjezdu od Kotojed před obcí Těšnovice odbočíte
doprava do kopce po panelové cestě cca 100m)

Časový harmonogram:
08,00 – 08,30 prezence, porada organizačního výboru a rozhodčích

08,30 – 09,00 nástup, slavnostní zahájení, poučení závodníků

09,00 – 14,00 vlastní soutěž

14,00 – 15,00 vyhodnocení výsledků

15,00 vyhlášení výsledků a ukončení soutěže, pokračuje
volná zábava

Disciplíny:

1. střelba z pistole vz. 52, vzdálenost 25m, 3 nástřel + 5 ran vstoje, bez opory, jednou nebo oběma rukama na terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy)
2. střelba z pistole vz. 82, vzdálenost 25m, 3 nástřel + 5 ran vstoje, bez opory, jednou nebo oběma rukama na terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy)
3. střelba ze samopalu vz. 58, vzdálenost 50m, 3 nástřel + 5 ran vleže, na terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy)
4. střelba z malorážky vz. 452, vzdálenost 50m, 3 nástřel + 5 ran vleže, na terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy)
Hodnocení výsledků:
Hodnocení je dáno dosaženým počtem bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet desítek, devítek, … atd. V každé disciplíně bude vyhodnoceno umístění na 1. – 3. místě. Celkový vítěz na 1. – 3. místě = nejvyšší dosažený počet bodů, daný součtem všech čtyř disciplín.
Ostatní:
Podmínkou účast ve střelecké soutěži je dosažení 18-ti let, pro mladší je připravena střelba ze vzduchové pušky a další doprovodný program.
Po ukončení samotné soutěže bude umožněna zájemcům tréninková střelba z malorážky, vzduchovky a zkušební střelba z lovecké brokovnice.
Po dobu akce je možné si zakoupit občerstvení.
Z důvodu nutnosti objednání střeliva a občerstvení, svou účast prosím potvrďte co nejdříve, nejpozději do 31. května 2015 br. Ladislavu Palečkovi, tel. 731 419 843, nebo email: ladislav_palecek@email.cz
Všechny Vás srdečně zve výbor ČsOL Zlínského kraje