31 říjen

Střelecký memoriál Jana Gayera

MístoLazecká střelnice, Černovír 277, Olomouc 779 11
Datum a čas31.10.2015 13:00 - 17:00

STŘELECKÝ MEMORIÁL JANA GAYERA 

VE STŘELBĚ Z VELKORÁŽNÍ PUŠKY A REVOLVERU, PISTOLE

 

Organizátor: Československá obec legionářská – jednota Přerov  ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR

Datum: 31. 10. 2015 (13:00 – 17:00)

Místo: Lazecká střelnice, Černovír 277, Olomouc 779 11

http://www.mapy.cz/letecka?vlastni-body&x=17.2402305&y=49.6194226&z=16&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=97Bf0xV6rh&ud=ulice%20Samota%2C%20Olomouc%2C%20okres%20Olomouc

nebo zadejte MAPY.cz a 49.6193064°N, 17.2408967°E

 

ZÁVAZNÝ TERMÍN ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE DO 12. 10. 2015!

Do přihlášky je nutno uvést číslo průkazu člena ČsOL a při prezenci předložit tento průkaz. Střelecká soutěž je určena pro členy ČsOL a veřejnost.

 

Občerstvení: Každý si zajistí sám (na střelnici je možnost občerstvení)

Zbrojní průkaz: Je nutný u držitelů zbraní

Doklady: Zbrojní průkaz a Průkaz zbraně s Občanským průkazem (držitel zbraně)

Zbraně: Vlastní do roku výroby 1945 (je možné zapůjčit na místě)

Oděv: Kdo má možnost historickou uniformu

Kategorie: Jednotlivec a družstvo. Každý člen ČsOL střílí jako jednotlivec. V družstvu mohou být rovněž dva nečleni.

Zápisné: člen ČsOL 150,-, nečlen 200,-

V případě podání protestu složení jistiny ve výši Kč 500,- u hlavního rozhodčí závodů.

 

 2015-10-31

 

 

ORGANIZACE STŘELECKÉ SOUTĚŽE

 

Časový harmonogram

Příjezd na střelnici vlastními dopravními prostředky 31. října 2015 do 13:00 hodin.

Registrace:                                          13:00 – 13:30 hod.

Poučení:                                              13:30 – 13:40 hod.

Zahájení: Puška                                   13:50 hod.

Zahájení: Pistole – Revolver                   13:50 hod.

Průběh:                                               13:50 – 16:00 hod.

Vyhodnocení:                                       do 16:30 hod.

Ukončení:                                            do 17:00 hod.

 

Střelecká disciplína – střelba na pevný terč z pušky, pistole a revolveru

Soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev /řeší se součtem výsledků jednotlivců v družstvu/.

 

Podmínky soutěže

Puška  –  vyrobena do roku 1945. Mauser 24, 33, 98; Mosin 30, 38, 44 (bez puškohledu)

Pistole, revolver – vyrobené do roku 1945. Nagant, Tokarev

Střelnice puška – vzdálenost terče cca 100 m

Střelnice pistole, revolver – vzdálenost terče cca 25 m

Počet nábojů (10 + 3), nástřel 3 náboje v čase 3 minut, soutěž 10 nábojů v čase 10 minut. Hodnocení 10 nejlepších zásahů (včetně nástřelu), 3 nejhorší se nepočítají. Překročení časového limitu za každou minutu navíc, znamená odpočet nejlepšího zásahu z nástřelu.

Během závodů je zakázáno požívat alkoholické nápoje!

Každý závodník je povinen při odevzdání výsledků do sčítacího centra potvrdit správnost dosažených výsledků pro vyloučení pozdějších protestů.

Každý závodník se účastní závodů na vlastní zodpovědnost a je povinen dodržovat bezpečnostních předpisů, se kterými bude seznámen v rámci poučení před začátkem závodů. Tyto propozice mohou být změněny za předpokladu, že se změnami budou seznámeni závodníci v rámci řádného poučení
o organizaci soutěže a bezpečnosti při soutěži.

 

Organizační zabezpečení

Čestný předseda závodů                                           Josef Čoček

Organizátor závodů hlavní rozhodčí                           Lukáš Kotek

Prezence                                                                 Mgr. Kristina Sehnálková