22 září

T. G. Masaryk ve vědě i v tvorbě

MístoPraha, Ostrovní 13 - Knihovna Václava Havla
Datum a čas22.09.2020 19:00 - 22:00

Od roku 1989 prošlo masarykovské téma celo řadou proměn. Výročí let 2017-2020 (80 let od úmrtí TGM v září 2017, sté výročí vzniku ČSR v říjnu 2018 a 170. výročí narození TGM v březnu 2020) znovu posílila zájem a podnítila vznik mnoha popularizačních, komerčních i akademických prací o T. G. Masarykovi; jeho obraz i životní vklad byly různě aktualizovány prostřednictvím textů, filmů i výtvarných děl. Snahu po autentičnosti a původnosti zpracování často provázelo hledání nových forem a alternativních prezentací.

Debata se soustředí na témata spojená s možnostmi „nekonečné“ inspirace výraznou historickou osobností napříč obory a žánry a na otázky spjaté s motivací tvůrců aktualizovat historické předlohy. Pozvání do debaty přijali Zdeněk Ležák, Petr Kolečko, Pavel Kosatík, Paulina Skavová, Maxim Velčovský ad.

Moderuje Vratislav Doubek.

 

facebook