11 květen

Uctění památky obětí tyfové epidemie u Památníku sovětských vojáků na židovském hřbitově v Terezíně

MístoTerezín, Městský hřbitov
Datum a čas11.05.2018 10:00 - 10:40

Český svaz bojovníků za svobodu

Sdružení domácího odboje a partyzánů

Památník Terezín

ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Armády České republiky

Vás zvou

dne 11. 5. 2018 od 10 hodin

k uctění památky obětí tyfové epidemie u Památníku sovětských vojáků na židovském hřbitově,

která se uskuteční na Městském hřbitově Terezín.

 

PROGRAM

9:50 hod 

nástup čestné stráže s vlajkou ČR, hudby, stráží praporů a nosičů věnců

9:55 hod

příchod čestných hostů a účastníků, řazení delegací za věnce

10:00 hod

zahájení pietního ceremoniálu

trubač troubí třikrát Pozor

kladení věnců a kytic

10:20 hod

po skončení kladení věnců se hraje státní hymna Ruské federace a České republiky

úvodní slovo moderátora

přivítání čestných hostů a účastníků pietního aktu

přednesení projevů

trubač troubí Večerku

10:40 hod

poděkování čestným hostům a účastníkům, ukončení pietního aktu