8 červenec

V. ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín

MístoKošariská - Hodonín
Datum a čas08.07. - 10.07.2016

Piatok 8. júla/července 2016

Príchod na Brezovú pod Bradlom, ubytovanie, večer neformálne spoločné posedenie. Turistické ubytovanie je možné v rekreačnom zariadení Partizán na Brezovej pod Bradlom. Záujem treba nahlásiť do 31. 5. 2016 (fvrabel@seznam.cz). Náročnejší účastníci si môžu ubytovanie
v Senici, Prietrži a Košariskách zabezpečiť v komfortnejších hoteloch a penziónoch za vyššiu cenu.

Sobota 9. júla/července 2016

08.30 hod. Sadenie pamätnej lipy pri Múzeu M. R. Štefánika na Košariskách

09.00 ŠTART 1. poletapy na trase: Košariská– Bradlo – Brezová pod Bradlom – Prietrž – Bukovec – Bašnárovci – CIEĽ: hrad Branč: 18.00 hod. Vzdialenosť cca 45 km.

Hrad Branč. Prenocovanie. Odporúčajú sa vlastné karimatky, spacáky, stany, deky, celty… – neformálne opekanie. Treba si priniesť potraviny aj vodu. Na hrade sú suché toalety, voda tam nie je. Hrad je bez nočného osvetlenia, takže sú vhodné aj baterky. V areáli hradu sú aj veľmi nebezpečné miesta, hlbšie priekopy a murované časti opevnenia či pozostatky hradných objektov. Preto sa ZAKAZUJE nočné prechádzanie po hrade a výslovne sa varuje pred lezením na hradby a pozostatky hradných objektov! Spoliehame sa na morálnu vyspelosť a disciplínu legionárov, sokolov a všetkých ostatných účastníkov akcie! V prípade nepriaznivého počasia sa záujemcovia môžu presunúť do ubytovní v Brezovej pod Bradlom alebo v Senici autami.

Nedeľa 10. júla/července 2016

8.00 hod. – budíček, ranná hygiena, raňajky a upratanie táboriska

9.00 – ŠTART 2. poletapy na trase: Branč – Podbranč/ Majeričky – Sobotište – Častkov – Lopašov – Radošovce – Holíč – Kopčany – Skalica – CIEĽ – Hodonín: 18.00 hod. Sadenie pamätnej lipy pri soche T. G. Masaryka. Ukončenie 5. ročníka cykloprejazdu, rozdanie pamätných diplomov a účastníckych odznakov, spoločné posedenie.

V Sobotišti je možné počas prestávky na občerstvenie pochutnať si na domácich slovenských haluškách. Záujem o halušky (musia sa vopred objednať) treba nahlásiť do 30. 6. 2016. Vzdialenosť cca 45/50 km, spolu za obidva dni 90/95 km.

Pre záujemcov je možné zabezpečiť z nedele 10. 7. na pondelok 11. 7. 2016 turistické ubytovanie v cene cca 200 Kč v ubytovni Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníne, Kasárenská č. 1022 (hneď pri železničnej stanici). Záujem o rezerváciu ubytovania v ubytovni Muzea v Hodoníne treba nahlásiť do 31. 5. 2016.

Finančné náklady: účasť (cestovné, nocľahy, stravu a občerstvenie + nevyhnutné poistné) si hradí každý účastník sám. Štartovné resp. účastnícky poplatok sa nevyberá.

Účasť – Aj keď nepôjde o žiadne preteky a závod o najlepšie časy, predpokladá sa účasť fyzicky zdatných jednotlivcov nad 15 rokov; mladší účastníci sa na akcii môžu zúčastniť len v sprievode zodpovednej dospelej osoby. Účastníci nemusia absolvovať celú trasu. Je možné aj čiastkové absolvovanie trasy, pričom jednotlivé okruhy môžu byť napríklad (podľa telesných možností, trénovanosti a výdrže účastníkov) v okolí Košarísk a Brezovej pod Bradlom, ďalej v oblasti Branča a Sobotišťa ako aj Holíča a Hodonína. Rovinky sa striedajú s prudkými a aj dlhšími stúpaniami; odmenou za námahu do kopca je zjazd dolu. Takže, brzdy treba mať v poriadku!

Na akcii bude zabezpečená logistická podpora niekoľkými motorovými vozidlami pre prípad nevoľnosti, technických porúch na bicykloch, menšie opravy, odstraňovanie defektov atď. Takisto bude zabezpečená účasť zdravotníka. Odporúča sa, aby účastníci absolvovali pred podujatím lekársku prehliadku a uzavreli individuálne alebo skupinové poistenie pre prípad nehody alebo úrazu.

Každý účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a žiadny z usporiadajúcich orgánov, organizácií, spolkov, inštitúcií a samospráv nie je zodpovedný za prípadnú náhradu škody a ani im nevznikajú žiadne právne alebo fi nančné záväzky voči účastníkom prejazdu.

Cykloprejazd