11 prosinec

„Válka ševců: obuvnictví a obuvnický průmysl v Předlitavsku za první světové války“

MístoPraha 8-Libeň, Gabčíkova 2362 - MÚA AV ČR
Datum a čas15:00-16:30

www.facebook.com/events/350281764360083/

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky srdečně zve na další přednášku z cyklu výzkumných seminářů, na které se budou podílet Martin Jemelka (MÚA), Svatopluk Herc (MÚA), Vojtěch Kessler (HÚ) a Ondřej Ševeček (FLÚ).

Znáte něco všednějšího než obuv? Dějiny obuvnictví, obuvnického průmyslu a obouvání jsou tradičním tématem české historiografie hospodářských, sociálních, kulturních, regionálních či hmotných dějin. Zvláště když obuvnický průmysl byl po celé 20. století jedním z nejvýznamnějších odvětví československého exportu. Přesto v dějinách českého obuvnictví a obuvnického průmyslu zeje celá řada prázdných míst, nad nimiž se vznáší nejedna nezodpovězená otázka. Jakou roli hrála v přerodu všudypřítomné domácí výroby obuvi do průmyslové produkce masově vyráběné standardizované obuvi armáda? A proč spadá éra opožděné industrializace obuvnictví v českých zemích do let kolem první světové války? Jakou roli sehrála Velká válka v transformaci obuvnické výroby v českých zemích a kdo byli aktéři tohoto procesu?

Tyto a další otázky si klade prezentace projektového týmu, který od roku 2021 pracuje na půdě MÚA na grantovém projektu GAČR „Válka ševců“: obuvnictví a obuvnický průmysl v Předlitavsku za první světové války. Stranou jeho pozornosti nezůstane během prezentace ani pramenná základna výzkumu, metodologie tzv. Produktgeschichte a dosavadní projektové výsledky.

Semináře se konají v sídle MÚA na adrese Gabčíkova 10, Praha 8, v konferenčním sále v suterénu budovy B a jsou kromě pracovníků ústavu bezplatně přístupné také dalším zájemcům