18 březen

Valné shromáždění Masarykovy společnosti

MístoPraha, Národní třída 3 - Akademie věd ČR (místnost č. 206)
Datum a čas18.03.2017 09:00 - 13:00

Masarykova společnost

 

dovoluje si Vás pozvat na

 

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ,

 

které se koná

v sobotu 18. března 2017

v budově Akademie věd ČR, Národní tř. 3, zasedací místnost č. 206, 9.00-13.00 hod. (výtah z přízemí za vrátnicí)

Prezence 8.30-9.00 hod. (prosíme o včasný příchod)

 

Program

Zahájení v 9.00 hod. (ukončení v 13.00 hod.)

Volba zapisovatele, revizní a návrhové komise

Zpráva o činnosti Masarykovy společnosti za rok 2016 (doc. Eva Broklová, DrSc.,

předsedkyně)

Zpráva o hospodaření MS (Ing. František Srp)

Přednáška – Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.: 100 let od ruské revoluce, role Edvarda Beneše v československém odboji

Přestávka

Pozdravy hostů

Zprávy z odboček

Usnesení