25 listopad

„VE JMÉNU TRADICE 1916-2016“ IV. konference Československé obce legionářské

Datum a čas25. - 27.11.2016

konference 2016

Nejdůležitějším tématem konference je připomínka boje čs. legií v roce 1916, bojové operace České družiny a analýza vojenského i politického rozvoje odboje před sto lety, nejenom v Rusku, ale i na srbské a francouzské frontě.

V souvislosti s 95. výročím založení Československé obce legionářské se budou příspěvky věnovat i meziválečným a poválečným dějinám organizace, struktuře a její aktivitě v obecném i regionálním zaměření.

V letošním roce si naše společnost připomíná i první vystoupení československé armády v rámci operace Pouštní bouře, od jejíhož ukončení uplynulo 25 let. I tato novodobá tradice se stane jednou z kapitol konference Československé obce legionářské a doplní tak příběh kontinuity i navázání novodobé tradice organizace.

Struktura a tematické okruhy konference:

Pátek 25. listopadu        

 • Vojenské aktivity čs. legií v roce 1916.
 • Zajatecká otázka a formování čs. vojska v Rusku.
 • Boje čs. dobrovolníků v rámci srbské armády.
 • Příběhy dobrovolníků z roty „Nazdar“ v roce 1916.
 • Medailonky legionářů. 

Sobota 26. Listopadu       

 • Vznik a vývoj Československé obce legionářské.
 • Aktivity jednot a žup v meziválečném období.
 • Medailonky funkcionářů ČsOL.
 • Činnost ČsOL v exilu.
 • Legionáři v druhém odboji.
 • Legionáři proti komunismu.
 • Novodobá tradice Československé obce legionářské.

Neděle 27. Listopadu       

 • Politické a vojenské souvislosti operace Pouštní bouře.
 • Příběhy jednotlivců.
 • Přínos československých jednotek v kontextu vojenských aktivit.

Důležitá informace a termíny:

Registrace s anotacemi: 15. října 2016

Plné texty dle požadavků: 30. listopadu 2016

Jednací jazyk:

 • Český, slovenský, anglický, ruský, italský.
 • Cizojazyčné texty budou do sborníku přeloženy

Registrace:

Registrace přednášejících pomocí formuláře zde: https://goo.gl/forms/wJ3tNq9qNT9pxNdp1

Základní informace:

Konference se koná za podpory Ministerstva obrany ČR. Pro přednášející bude zajištěno ubytování v prostorách hotelu Legie.

Sokolská 486 33 Praha - Mapy-1