10 září

Vernisហvýstavy 80 let operace ANTHROPOID v Bastogne

MístoBastogne (BE), Colline du Mardasson 5 - Bastogne War Museum
Datum a čas10.09.2022 10:30 - 12:00

V sobotu 10. 9. 2022 probìhne ve Váleèném muzeu v Bastogne, v Belgii, za úèasti èlenù Èeskoslovenské obce legionáøské vernisហvýstavy 80 let operace ANTHROPOID. 

 

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-10_-_80_let_oparace_ANTHROPOID_Bastogne_A.jpg

 

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-10_-_80_let_oparace_ANTHROPOID_Bastogne_B.jpg