4 květen

Vernisáž venkovní výstavy „Živé nás nedostanou! ANTIMONY“

MístoLiberec, Rumjancevova 1362/1 - Krajská vědecká knihovna v Liberci
Datum a čas16:30

Prostor před vstupem do hlavní budovy liberecké knihovny.

Venkovní výstava připomíná osudy příslušníků parašutistického výsadku Antimony a jejich pomocníků z řad místního obyvatelstva, kteří na přelomu let 1942–1943 vyvíjeli aktivní odbojovou činnost na území dnešního Libereckého kraje. Prezentaci připravila Československá obec legionářská, která na šestnácti panelech čtenáře seznamuje s počátky československého odboje, vznikem parašutistických skupin, jednotlivými aktéry výsadku Antimony, odbojáři z Lomnicka, Železnobrodska a Turnovska, dramatickým děním v Rovensku pod Troskami v lednu 1943 a v neposlední řadě s poválečnými osudy odbojářů a připomínáním jejich odkazu až do současnosti.

Výstava se uskuteční v rámci připomínkového programu ke Dni vítězství a 78. výročí konce druhé světové války. Konání výstavy bylo finančně podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu Připomínání historických událostí I. až II. světové války. Pořádá KVK v Liberci ve spolupráci s Československou obcí legionářskou Jednotou Liberec.