16 září

Vyhodnocení činnosti VFS za rok 2020

MístoPraha 6, Vítězné náměstí 684/4 - Dům armády Praha
Datum a čas16.09.2021 13:30 - 15:00

Ve čtvrtek 16. září 2021 od 13.30 hodin zhodnotí v prostoru Domu armády Praha předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová činnost Vojenského fondu solidarity za rok 2020.

V roce 2020 věnoval Vojenský fond solidarity 25 nezaopatřeným dětem z vojenských rodin vánoční finanční dar v celkové výši 475 000 Kč, vyřešil 9 oficiálních žádostí a poskytl pomoc v celkové výši téměř 600 000 Kč.