5 březen

Výstava „Masarykovi v Americe“

MístoLány, Zámecká 197 - Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Datum a čas14:30

Výstava „Masarykovi v Americe“ se snaží zachytit roli, kterou sehrály Spojené státy americké v osobním i pracovním životě členů Masarykovy rodiny. Seznamuje s cestami T. G. Masaryka do USA během nichž navázal významné kontakty v akademických, církevních, podnikatelských a krajanských kruzích jenž dokázal dokonale zúročit při vzniku samostatného Československa v roce 1918. Jeho dcera Alice se během studia v Chicagu seznámila s početnou českou krajanskou komunitou, a právě zde si uvědomila, že jejím životním posláním bude sociální práce. Pobyt v USA mezi lety 1907-1913 také výrazně ovlivnil Jana Masaryka. Poté co vstoupil do služeb ministerstva zahraničí se sem v roce 1920 vrátil jako chargé d’affaires ve Washingtonu, a ze Spojených států amerických pocházela rovněž jeho manželka Francess Crane Letherbee…

Součástí výstavy jsou unikátní, nově zrestaurované předměty vážící se k jednotlivým členům Masarykovy rodiny, které se podařilo získat do sbírkového fondu Muzea T. G. Masaryka v Lánech v minulém roce.

Výstava bude slavnostně zahájena 5. března 2023 ve 14.30 při Dnu s T. G. M. , úvodní slovo PhDr. Martin Nekola, Ph.D.

www.facebook.com/events/1138012583430743/