15 září

Výstava Nový památník v Letech

MístoBrno, Kounicova 65a - Moravská zemská knihovna (foyer)
Datum a čas15.09.2020 08:30 - 19:00

Putovní výstava představí návrhy vzešlé z mezinárodní krajinářsko-architektonické soutěže na podobu budoucího Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Nový památník a expozice v Letech by měly uctít památku obětí holokaustu Romů a Sintů, připomínat, informovat, vzdělávat a podnítit diskusi o minulosti, ale zároveň o současné společenské situaci a zabývat se i tématy diskriminace menšin a lidských práv. Do soutěže dorazilo 41 návrhů z ČR i ze světa (Velká Británie, Španělsko, Japonsko atd.). Odborná porota soutěže v čele s ing. arch. Josefem Pleskotem nakonec vybrala návrh Jana Sulzera a Lucie Vogelové z ateliéru terra florida v.o.s. a Jana Světlíka, Vojtěcha Šedého a Filipa Šefla z Ateliéru Světlík.

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 15. 9. 2020 od 17 hodin v Konferenčním sále. 

 

facebook