12 duben

Výstava „Opava válečná. Opava a Opavsko za 2. světové války“

MístoHrabyně 192 - Národní památník 2. světové války
Datum a čas12. 4. - 30. 11. 2024

www.facebook.com/events/1144609086562720/1144609219896040

Výstava „Opava válečná. Opava a Opavsko za 2. světové války“ představuje dějiny města Opavy a jejího okolí v obrysech současného okresu Opava. Zahrnuje období před 2. světovou válkou, kdy Opava byla vzkvétajícím městem, v průběhu války a těsně po jejím skončení, kdy se Opava stala nejzničenějším městem českých zemí.

Hlavní část výstavy je věnována samotnému městu Opavě, ale pozornosti neušly také současné městské části Kateřinky a Kylešovice, které byly k městu přičleněny až v roce 1939.

V rámci přípravy výstavy byla vyhlášena výzva „Připravte s námi výstavu“, která směřovala k zisku informaci a předmětů z pozůstalosti méně známých či zcela neznámých osobností z Opavska. Proto druhá část výstavy představuje všechny předměty a informace, které byly v rámci výzvy zapůjčeny nebo věnovány příbuznými těchto osobností. Na výzvu zareagovali příbuzní opavských rodáků a obyvatel opavského okresu, z nichž někteří už mají své jméno zapsáno na pamětních deskách (Teodor Pola ve Vávrovicích nebo Jan Antonín Hartman ve Štítině), ale také těch, o kterých se mluvilo pouze v rodinách příbuzných nebo mezi sousedy.

Termín konání výstavy: 12. 4. – 30. 11. 2024.
Místo konání: Národní památník II. světové války, správní budova.