17 září

Vzdìlávací cyklus na téma Èeši a Nìmci v dìjinách

MístoKralovice, Na Palcátech 352 - Lidový dùm
Datum a čas17.09.2022 08:54 - 19:00

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-17_-_Èeši_a_Nìmci_v_dìjinách.jpg