3 září

Vzpomínka na Karla Knìze

MístoNehodív
Datum a čas03.09.2022 15:00 - 15:30

V rámci srazu rodákù v obci Nehodív, které se koná v sobotu 3. 9. 2022, probìhne od 15 hodin položení vìncù k pomníku obìtí svìtových válek a uctìní památky rodáka Karla Knìze, hrdiny druhé svìtové války. 

 

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-03_-_Nehodív_A.jpg

 

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-03_-_Nehodív_B.jpg