26 září

Vzpomínka na občany vyhnané z čs. pohraničí v roce 1938

MístoPraha 1-Nové Město, Havlíčkova 1014 - Masarykovo nádraží
Datum a čas15:00

www.facebook.com/events/153439327764356/

Československá obec legionářská a Centrum české historie, o. p. s., srdečně zvou na vzpomínkové setkání u pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným v roce 1938 v souvislosti s událostmi kolem podpisu mnichovské dohody z našeho pohraničí sudetoněmeckým henleinovci. Vzpomínková akce proběhne v úterý 26. září 2023 od 15 hodin v odbavovací hale Masarykova nádraží v Praze v prostoru před pamětní deskou.

Vzpomínkové setkání je pořádáno ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky a s podporou Posádkového velitelství Praha.