28 květen

Vzpomínka na rodinu Václava Stehlíka

MístoRokycany, Stehlíkova 319/II
Datum a čas16:00

www.facebook.com/events/2108753679498579

Vzpomínkový akt u domu železničáře Václava Stehlíka, jehož rodina byla 28. května 1942 vyvražděna za ukrývání československých parašutistů. Vzpomínka se uskuteční v úterý 28. května 2024 v 16 hodin u domu rodiny Stehlíkových v Rokycanech (dnes Stehlíkova ulice, č.p. 319/II).

Akci pořádá:
Československá obec legionářská – jednota Rokycany
Město Rokycany
Český svaz bojovníků za svobodu – ČSBS – ZO Rokycany
Klub Vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech

Václav Stehlík se narodil v Rokycanech 14. října 1879. Jako dítě se odstěhoval do Kamenného Újezdu. Školní docházku absolvoval v Rokycanech. Poté pracoval na pile, následně jako dělník či zřízenec u drah. V roce 1921 se přestěhoval do Rokycan, kde si postavil rodinný domek čp. 319/II v dnešní Stehlíkově ulici. Byl členem sociálně demokratické strany, za kterou také kandidoval do městského zastupitelstva. V něm zasedal v letech 1931 až 1938. Václav Stehlík byl činný v železničářských odborech, kde se seznámil s Františkem Němcem. Ten od roku 1935 působil jako poslanec za sociální demokracii v Národním shromáždění. Na počátku války emigroval a působil v londýnských exilových vládách jako ministr. Byl to on, kdo dal kontakt na Václava Stehlíka jako spolehlivého Čecha.

Kontakt dostali parašutisté, kteří byli vysláni na území Protektorátu. Stehlík do svého zatčení pomohl několika členům těchto výsadků našich vojáků z Anglie. Shodou neuspořádaných rodinných vztahů bylo přechovávání parašutistů prozrazeno a Václav Stehlík a jeho rodina byli zatčeni. Dne 27. května 1942 byl proveden atentát na Reinharda Heydricha. Následně bylo vyhlášeno stanné právo, na základě něhož byla celá rodina odsouzena k trestu smrti zastřelením. Dne 28. května 1942 byl Václav Stehlík, jeho manželka Růžena, synové Václav a František (zmíněn na pomníku u městských železáren) a dcera Josefína se svým manželem Františkem Mareškou popraveni v Plzni – Lobzích. Stali se tak jedněmi z prvních obětí nacistické odplaty.
Dne 28. května 1946 byla na domě čp. 319/II slavnostně odhalena pamětní deska. V létě 1946 došlo v Rokycanech k velkému přejmenování ulic, tehdy byla původní Škroupova ulice přejmenována na Stehlíkovu.

V roce 2022 u příležitosti 80. výročí popravy rodiny Stehlíkových udělili zastupitelé města Václavu Stehlíkovi čestné občanství.