24 září

Vzpomínka na vyhnané z pohraničí roku 1938

MístoPraha, Havlíčkova 1014 - Masarykovo nádraží
Datum a čas24.09.2020 15:00 - 16:00

Ve čtvrtek 24. září 2020 od 15.00 hod. pořádá Československá obec legionářská pietní akt u pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným v roce 1938 v souvislosti s událostmi kolem podpisu mnichovské dohody z československého pohraničí sudetoněmeckými henleinovci. Pietní akt se koná v odbavovací hale Masarykova nádraží v Praze v prostoru před pamětní deskou.

Věříme, že přijmete pozvání na tuto akci, která je již tradičním připomenutím dramatického období našich dějin a současně uctěním památky těch občanů tehdejšího Československa, kteří se postavili nastupujícímu nacismu, nebo se stali jeho obětí.