23 září

Vzpomínková akce „Mobilizace 1938“

MístoHrabyně 192 - Národní památník II. světové války Hrabyně
Datum a čas13:00-18:00

www.facebook.com/events/5987652924669085/

Vzpomínková akce se koná v Národním památníku II. světové války dne 23. 9. 2023 od 13 do 18 hodin. Akcí chceme připomenout mobilizaci ze září 1938 a boje v závěru II. světové války v rámci ostravsko-opavské operace.

Program:
13.00 – 13.15 hodin: zahájení akce moderátorem, slavnostní salva.
13.15 – 13.35 hodin: vojensko-historická ukázka – Píšť 1938.
13.45 – 15.00 hodin: záznam projevu Edvarda Beneše a připomenutí mobilizace 23. 9. 1938.
14.00 – 15.20 hodin: oživlé muzeum (prohlídka expozice památníku s oživlými vojáky a civilisty).
15.00 – 15.30 hodin: výstupy na vyhlídku.
15.45 – 16.15 hodin: vojensko-historická ukázka Hrabyně 1945.
16.15 – 17.00 hodin: nástup a představení klubů vojenské historie a jejich vojenské techniky.
17.00 – 18.00 hodin: individuální prohlídky expozic památníku.
___

Na akci navazují další dvě události: Světla nad bunkry a Pochod po linii čs. opevnění.

Světla nad bunkry
23. 9. 2023 od 21.00 hodin.
Odvahu a nasazení čs. vojáků odhodlaných bránit svou vlast po zářijové mobilizaci připomeneme nasvícením linie prvorepublikového opevnění podél našich hranic. Rozsvítíme jak Národní památník II. světové války v Hrabyni, tak MO-S 19 Alej v Areálu čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách.
Odkaz na událost: https://fb.me/e/38ci3Qk7m

Pochod po linii čs. opevnění MO-S 33 „KOZMICE“ AŽ MO-S 19 „ALEJ“
Neděle 24. září v 9:45 hodin.
Sraz účastníků na parkovišti u restaurace U krokodýla v Kozmicích. Délka trasy je cca 8,5 km, doprovod a odborný výklad zajištěn. Účastníkům, kteří projdou celou trasu, bude mimořádně zpřístupněn tvrzový pěchotní srub MO-S 20 Orel. Pochod se uskuteční za každého počasí, doporučujeme vhodnou turistickou obuv a oblečení.
Odkaz na událost: https://fb.me/e/1c9poaK6B