25 leden

Workshop Těšínsko a střední Evropa po Velké válce 1918-1920

MístoOstrava, Československých legií 1222/22 - Centrum PANT
Datum a čas25.01.2019 08:00 - 18:00

2019

 

TĚŠÍNSKO A STŘEDNÍ EVROPA PO VELKÉ VÁLCE 1918–1920

25. LEDEN 2019

 

Mezinárodní vědecký workshop bude věnován proměně Těšínska po skončení 1. světové války, rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku nástupnických států. Zaobírat se bude především územním sporem Československa a Polska, roli dohodových mocností v jeho řešení a konsolidaci geopolitických poměrů v tomto prostoru. Příspěvky českých, polských a britských historiků představí vytyčenou problematiku z vojenských, mezinárodněpolitických, hospodářských, sociálních i národnostních hledisek. Prostor bude poskytnut také debatě účastníků a posluchačů nad danými tématy. Hlavní proslov na téma British military officers in the Duchy of Teschen, January to June 1919 přednese v úvodu workshopu Dr. Jim Beach (University of Northampton).

 

WORKSHOP BUDE VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ VEŘEJNOSTI. VSTUP ZDARMA!

facebook

 

2019