10 září

XXX. valné zhromaždenie Spoloènosti M. R. Štefánika

MístoTrenèín, Hviezdoslavova 13 (SK) - Dom armády (Posádkový klub)
Datum a čas10.09.2022 09:30 - 14:30

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-10_-_XXX._valné_zhromaždenie.jpg