12 květen

Župní slet sokolské župy Severočeské

MístoLibouchec
Datum a čas12.05.2018 08:00

V sobotu 12. 5. 2018 se v Libouchci uskuteční župní slez Severočeské župy České obce sokolské. Akce předchází XVI. všesokolskému sletu.

Bez Sokola by nebylo legií. Bez legií by nebylo Československa. T. G. Masaryk